Menu

Blue Ocean Strategy

Marzec 7, 2012 - Opinie

Funkcjonowanie firmy na rynku wiąże się z bardzo wieloma aspektami ? takimi jak dla przykładu radzenie sobie z konkurencją. W większości przypadków można zaobserwować, że polega to wprowadzaniu na rynek tych samych usług oraz towarów ? z tym, że w bardziej efektywny sposób.

Koniec końców finał tego jest taki, że firmy wyniszczają się nawzajem i żadna na tym nie zyskuje. Warto tymczasem pamiętać, że jednym z elementów odróżniających dane przedsiębiorstwo od jego oponentów jest przyjęta wobec nich strategia. W tym zaś kontekście bardzo często pada takie określenie jak Blue Ocean Strategy. na czym to polega? Mówiąc w skrócie na tym, by zaniechać toczenia walk z konkurencją i skupić się na tych obszarach rynku, które nie zostały jeszcze wyeksploatowane w odpowiedni sposób. Oczywiście, nie jest to strategia idealna ? jak każda inna ma zarówno dobre i złe strony. Zdaniem specjalistów, w przestrzeni tak zwanego Błękitnego Oceanu mają w większości miejsce różne ruchy biznesowe. Aby poznać te obszary, trzeba przeprowadzić stosowne badania.

Badanie zachowań odbiorców

Wprowadzenie przez bank na rynek nowego produktu bądź usługi (np. szybki kredyt samochodowy bez zaświadczeń o zarobkach  powinno być poprzedzone wnikliwą analizą rynku. Bez tego podejmowanie jakichkolwiek decyzji nie jest uzasadnione. W tym kontekście pojawia się wiele istotnych aspektów ? między innymi badanie zachowań konsumentów. To przecież z myślą o nich firma przygotowuje swoją ofertę. Jeśli chodzi o zachowania odbiorców określonych usług oraz towarów, to trzeba koniecznie pamiętać, iż mają one zawsze wspólny mianownik ? a mianowicie potrzeby. Badając zachowania nabywców, trzeba koniecznie mieć kilka istotnych rzeczy na uwadze. Bardzo istotne są w tym momencie uwarunkowania o charakterze ekonomicznym. Mieć tu należy na względzie dochody konsumentów oraz ceny. Przy tej okazji nie sposób także pominąć czynników stricte psychologicznych, które u ludzi stymulują pewną aktywność lub wręcz przeciwnie ? jej brak. Potrzeby klientów mają bardzo zróżnicowane podłoże, u każdego jest to coś odmiennego. Także i ich poziom nie jest jednakowy (wyróżnia się pięć tych poziomów).